Kun je een dementerende patient in huis nemen?

De uitzending van EenVandaag op 7 november 2014 ging over de slechte verpleeghuiszorg. Sommige kinderen vonden de zorg voor hun dementerende ouder zo slecht, dat zij uiteindelijk hun moeder of vader weer in huis namen. Helaas zal dit voor de meeste kinderen of partners van dementerenden niet mogelijk zijn. Vaak wordt pas na een lange periode van proberen om een dementerende ouder of partner thuis te houden, besloten tot plaatsing in een verpleeghuis, omdat de mantelzorgers er aan onderdoor gaan.

Mantelzorgers die uiteindelijk besluiten tot een opname van hun partner of ouder in een verpleeghuis zijn vaak al jaren zwaar overbelast door hun poging de dementerende zo lang mogelijk thuis te houden. Het is vaak schrijnend om uiteindelijk te beslissen om de patiënt te laten opnemen, maar meestal is er geen andere mogelijkheid. In tegenstelling tot de patient die in de uitzending weer in huis was genomen door haar dochter en in een rolstoel zat, zijn veel dementerenden vaak nog wel mobiel en moeten continu in de gaten worden gehouden. Deze patiënten zijn soms erg agressief, werken alles tegen en zijn onrustig tijdens de nacht en een gevaar voor zichzelf, waardoor er 24 uur per dag toezicht moet zijn.

Niet voor niets zijn veel afdelingen voor dementerende patiënten gesloten afdelingen. Veel patiënten zijn onrustig, lopen heen en weer, proberen op allerlei manieren om naar buiten te komen of zijn in de nacht onrustig en komen uit bed. Wie ervaring heeft met zulke afdelingen zal weten dat de realiteit zeer divers is. Er zijn patiënten die alleen nog maar in een rolstoel zitten en geheel moeten worden geholpen bij alles. Dit zijn patiënten die in feite zichzelf of anderen niet snel in gevaar brengen en misschien met flink veel thuiszorg/verpleging en liefdevolle zorg van een partner of kind nog thuis zouden kunnen wonen.

Kinderen en partners van dementerenden die regelmatig in een gesloten afdeling voor dementerenden komen, zullen echter weten dat de meeste patiënten onmogelijk thuis kunnen blijven. Het is soms pijnlijk om te zien hoe ontzettend veel pijn de partner of kinderen hebben als het moment daar is dat het thuis niet meer vol te houden is. Dit moment komt vaak pas na jaren uitputtende zorg om de patiënt toch nog thuis te houden. Patiënten worden agressief, willen niet meer gewassen worden, smeren zichzelf of hun spullen onder de ontlasting, kleden zich overdag steeds uit, vallen anderen aan of lopen de hele dag te schreeuwen en zijn in de nacht ook steeds aan de wandel en onrustig.

Een dementerende die nog kan lopen en lichamelijk nog redelijk fit is, zal iedere minuut van de dag en nacht toezicht moeten hebben. Dit is voor de meeste partners en kinderen niet mogelijk, hoe graag ze dit ook willen.Voor velen is het onmogelijk om 24 uur per dag thuis te zijn of in de nacht steeds wakker te worden gemaakt. Veel kinderen hebben niet alleen een dementerende ouder, maar soms ook nog een andere ouder die ook zorgbehoevender wordt.

Ook bij een opname in een verpleeghuis kan de familie echter nog heel veel doen om het verblijf van de ouder of partner te verbeteren. Meestal staat er 1 verzorgende op 6 tot 8 patiënten op een gesloten afdeling. In de toekomst zal die verhouding nog slechter worden door de enorme toename van dementerenden. Problemen ontstaan vaak als patiënten naar bed moeten worden gebracht, naar het toilet of moeten worden behandeld. Dan is de verzorgende bezig met die patiënt en kan het voorkomen dat de andere patiënten geen toezicht hebben. Het is gewoon onmogelijk om iedere patiënt continu in de gaten te houden op drukke momenten.

De familie heeft vaak het idee dat opname in een verpleeghuis continu aandacht en verzorging voor de ouder of partner betekent en dat vaak alleen een bezoekje op zondagmiddag voldoende is. De realiteit is echter anders, want eigenlijk is de zorg alleen basiszorg en zal de zorg van familie ook in het verpleeghuis hard nodig zijn om het welzijn van de ouder of partner te verhogen.

Hoeveel moeite een verpleeghuis ook doet om het voor haar bewoners zo goed mogelijk te maken, de zorg die familie moet geven houdt niet op bij een opname in een verpleeghuis. In feite verzorgt het verpleeghuis de basiszorg en het toezicht, maar de hulp van familie zal steeds belangrijker worden voor het welzijn. Eigenlijk heeft een dementerende iedere minuut aandacht en begeleiding nodig en dat kan niet van de zorgmedewerker worden verwacht, die de zorg voor meerdere patiënten heeft. Het is soms zeer confronterend om op een verpleeghuisafdeling te zien hoeveel verschil er is tussen patiënten wat betreft de aandacht en extra zorg van de familie.

Hier wordt duidelijk dat sommigen wel degelijk beseffen dat een opname alleen een noodzakelijk kwaad is, omdat thuis blijven niet mogelijk is. De intensieve zorg en aandacht die anders thuis zouden zijn gegeven, worden nu zoveel mogelijk door de familie ook in het verpleeghuis gegeven om naast de basiszorg het welzijn van de partner of ouder te verhogen. Door de vele bezuinigingen zal inzet van de familie bij verpleeghuiszorg nog belangrijker worden.

Nog teveel wordt bij een opname in een verpleeghuis verwacht dat de zorgmedewerkers echt alles overnemen, zowel de intensieve zorg als het welzijn en dat is niet mogelijk. Momenteel lijkt er geen tussenweg; ofwel familie neemt alle zorg op zich en houdt de patiënt thuis ofwel men draagt de zorg over aan het verpleeghuis en verwacht dan dat men niets meer hoeft te doen als familie. De tussenoplossing, waarbij ook familie meehelpt in het verpleeghuis, zal in de toekomst steeds belangrijker worden om het welzijn van de patiënten te garanderen.

Het heeft weinig zin om alleen maar te klagen over het gebrek aan toezicht of de slechte zorg. Er wordt wel eens vergeten dat er maar weinig landen zijn waar iedereen die dit nodig heeft in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg, ongeacht wat het inkomen is. Zorg voor dementen is zeer duur door het intensieve karakter, dus we moeten met elkaar proberen om deze zorg voor iedereen bereikbaar te houden als het aantal dementen de aankomende jaren explosief zal toenemen. Familie zal daarbij een grotere rol moeten gaan spelen.

De meeste zorgmedewerkers doen hun uiterste best binnen hun mogelijkheden. Soms kan het al veel helpen om bijvoorbeeld de bezoekjes aan te passen aan de tijden dat de zorg het heel erg druk heeft, zoals na het eten als bewoners naar bed moeten worden gebracht. Dan is er in ieder geval toezicht door de familie en kan deze de zorg roepen als er iets gebeurt. Er zijn veel mogelijkheden om in samenwerking met de zorg als familie je steentje bij te dragen aan het welzijn van de ouder of partner, ook als ze helaas moeten worden opgenomen in een verpleeghuis.

De uitzending van EenVandaag is hier te bekijken.

Rubriek: zorg