Verborgen verleden andersom: hoeveel mensen stammen af van een bekende persoon?

In het populaire programma 'Verborgen verleden' worden bekende Nederlanders geholpen bij het onderzoek naar hun voorouders. Verrassend vaak blijken deze personen van een bekende persoon uit de 15e of 16e eeuw of zelfs van Willem van Oranje af te stammen. Is dit toeval of is het statisch verklaarbaar?Een kleine berekening laat zien dat het wel degelijk statische verklaarbaar kan zijn. Iedere eeuw heeft ongeveer 3 tot 4 generaties en als je dus teruggaat naar het jaar 1500 dan heb je het al gauw over 20 generaties terug en praat je dus over bijna 1 miljoen voorouders. Er zal een zekere overlapping plaatsvinden van voorouders, maar het feit blijft dat je in de 15e-16e eeuw misschien wel 1 miljoen voorouders hebt. Het zal niet verbazen dat daar bekende namen tussen zullen zitten. Hierbij wordt dan nog alleen 1 rechtstreekse lijn uitgezocht vanaf jezelf naar zo'n bekende voorouder in een ver verleden.

Als echter een stamboom andersom wordt uitgezocht, waarbij je een bekende persoon uit de 15e-16e eeuw eens als uitgangspunt neemt, dan kom je waarschijnlijk op enorme aantallen nakomelingen uit. Bij zo'n onderzoek wordt namelijk niet slechts 1 afstammeling of een naamdrager als uitgangspunt genomen, maar de nazaten van alle kinderen van deze persoon. De verdubbeling gaat dus veel sneller als je de zoektocht vanaf de verre voorouder start, doordat alle kinderen dan worden meegenomen in de telling. Na een paar generaties gaat de teller steeds sneller tikken en na een aantal eeuwen kom je uiteindelijk op een groot deel van de Nederlandse bevolking uit als nazaten van deze voorouder.

Het zou leuk zijn om eens een programma te maken waarbij een bekende persoon uit het verleden als uitgangspunt wordt genomen en de stamboom eens andersom wordt uitgezocht. Het zal verrassend zijn om te zien hoeveel Nederlanders na 20 generaties afstammen van deze bekende persoon zonder dat zij zich daar nog bewust van zijn.

Genealogie die eeuwen teruggaat is dus vooral een zoektocht naar het verleden in algemene zin, want erg uniek is het na enkele eeuwen niet meer om van een bepaalde persoon af te stammen. Hele volksstammen Nederlanders zullen namelijk evengoed afstammen van dezelfde verre voorouder.

Rubriek: genealogie