Modale inkomens de klos door stapeling eigen bijdragen zorg vanaf 2015

Mensen met een modaal inkomen die vanaf januari zijn aangewezen op hulp van de gemeente, lopen de kans veel meer geld kwijt te zijn aan eigen bijdragen. Daarvoor waarschuwt het CDA na het bestuderen van de standaardregels die de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gemaakt voor de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.De standaarden van de VNG schrijven voor dat mensen met een inkomen vanaf zo’n 2000 euro per maand (130 tot 140 procent van het minimumloon) alle zogeheten ’algemene voorzieningen’ zelf moeten betalen. Dat gaat bijvoorbeeld om taxivervoer, dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp. Die kosten kunnen zich opstapelen, waarbij ouderenzorg of begeleiding van gehandicapten honderden euro’s duurder kan worden, aldus de Telegraaf.

CDA-Kamerlid Keijzer vreest dat middeninkomens tegen een stapeling van eigen bijdragen aan kunnen lopen. Voor landelijke regelingen is er een anti-stapelingsbeding, voor de gemeentelijke bijdragen niet. Omdat er ook al andere tegemoetkomingen zijn afgeschaft, wordt de zorg veel duurder.

Het stoort Keijzer dat er voor minima wel allerlei extraatjes zijn om de stijgende kosten op te vangen, maar niet voor mensen die net iets meer verdienen. „Met een modaal inkomen ben je echt de klos”, verwacht ze. Ze roept gemeenteraadsleden op om goed naar de inkomenseffecten te kijken. Gemeenten mogen afwijken van de VNG-regels, en eigen regels bedenken.

De VNG laat in een reactie weten „slechts uit te voeren wat het kabinet en de Tweede Kamer van ons vragen”. Gemeenten kunnen op eigen initiatief afspraken maken met het Centraal Administratiekantoor, dat namens het Rijk betalingen van langdurig zieken int, over het inperken van de inkomenseffecten. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat gemeenten geen eigen bijdrage mogen vragen die hoger is dan de kostprijs.

Rubriek: zorg