Huurtoeslag te laag en ontoereikend voor de hoge huren van sociale huurwoningen, waardoor de doorstroming stagneert

Foto: woonbond.nl

Sociale huurwoningen zijn de laatste jaren voor veel mensen met lage inkomens bijna niet meer te betalen. Alleen oude huizen blijven nog binnen het budget van de minima, maar doordat de doorstroming stagneert komen deze huizen haast niet meer vrij. De huren van sociale huurwoningen zijn sinds de invoering van de euro in 2002 bijna verdubbeld.
Huren van 700 gulden naar 700 euro
Was de gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning in 2002 nog omgerekend in guldens gemiddeld 700 gulden, in 2014 zijn huren van 600-700 euro de norm. Een huur van 700 euro zou in 2002 zo'n 1540 gulden zijn geweest, wat toen een onbetaalbaar bedrag zou zijn geweest voor de lagere inkomens, maar nu wel als betaalbaar wordt beschouwd. Ondanks dat omrekenen naar guldens niet nodig zou moeten zijn, maakt het in het geval van de huren duidelijk dat er een verdubbeling heeft plaatsgevonden. Ook als de inflatie van 12 jaar wordt meegerekend, is de stijging van de huurprijzen veel te hoog.

Ondanks dat de huren nu in euro's worden berekend, maakt deze vergelijking duidelijk dat sociale huurwoningen steeds minder betaalbaar zijn voor de doelgroep waarvoor ze zijn bestemd. De inkomens zijn sinds 2002 namelijk niet verdubbeld, andere vaste lasten zijn ook verhoogd en door de hoge werkloosheid zijn steeds meer mensen afhankelijk van een inkomen onder het minimumloon.

Stagnatie in de doorstroming
Op dit moment vind er een stagnatie plaats in de doorstroming van sociale huurwoningen. De mensen die nog in een betaalbare woning zitten, kunnen niet meer verhuizen. Zodra zij verhuizen, wordt de lage huur vaak maximaal verhoogd en dat geldt dus ook voor de huizen waar deze mensen naartoe willen verhuizen.

Huurtoeslag ontoereikend voor steeds gangbaarder wordende hoge huur
Voorheen was de huurtoeslag altijd voldoende om de huurprijs te betalen, maar sinds enkele jaren is dit niet meer het geval. De huurtoeslag wordt afgetopt voor de laagste inkomens zodra een huurder een woning huurt met een huurprijs boven de 500-550 euro. Is de huur van de nieuwe woning 650-700 euro, dan zal de huurder met een minimuminkomen dus het verschil tussen 550-700 euro zelf moeten betalen, wat vaak niet mogelijk is. Ondertussen zijn er haast geen woningen meer en zeker geen nieuwbouw met een huurprijs tot 550 euro.

Dit veroorzaakt dus stagnatie in de doorstroming op de woningmarkt, want de huurders die nog in een betaalbare woning zitten kunnen niet verhuizen, omdat dit altijd een huurverhoging en te grote inkomensachteruitgang veroorzaakt.

Ouderen kunnen ook niet meer verhuizen naar een passende woning
Het probleem zal nog groter worden nu ouderen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. Ouderen die nu nog in bijvoorbeeld een grotere eengezinswoning wonen (sociale huur) en eigenlijk naar een beter geschikte of kleinere woning willen of moeten verhuizen, kunnen dat niet. De huurprijs van de nieuwe woning is bijna altijd veel hoger, doordat woningbouwverenigingen de huurprijs maximaal mogen verhogen bij een mutatie en nieuwbouw bijna altijd een huur van 650-700 euro heeft.

Er zal dus iets moeten worden gedaan aan de huurtoeslag of aan de huur van sociale huurwoningen om de doorstroming weer op gang te krijgen. Mensen met een laag inkomen kunnen gewoon de nieuwe huurprijzen niet betalen, omdat deze een te groot deel van het inkomen opeisen. Er blijft niet voldoende meer voor de andere vaste lasten en levensbehoeften.

Voor meer informatie over huren en huurverhogingen kunt u verder kijken op Woonbond.nl . Hier wordt actie ondernomen tegen de veel te hoge huren en de ontoereikende huurtoeslag voor deze hoge huurprijzen. Op Huuralarm kunt u zien hoe u zelf actie kunt ondernemen!

Rubriek: wonen