Annemarie van Gaal: Bijstandmoeder ontvangt 2000 euro per maand, waardoor er geen stimulans meer zou zijn om te werken

Selfmade miljonair Annemarie van Gaal maakte een rekensom over het leven van moeders in de bijstand. €2000 hebben zij maandelijks, zo berekende van Gaal in haar column in het Het Financieele Dagblad en het zou bijstandsmoeders tegenhouden om te gaan werken. Deze berekening kan op 2 manieren worden geïnterpreteerd: Ofwel dat bijstandsmoeders teveel ontvangen, ofwel dat de lonen van veel werkenden die een minimumloon verdienen te laag zijn om nog rond te kunnen komen zonder toeslagen. De berekening geeft een beeld van wat een doorsnee gezin met 1 ouder aan vaste lasten moet ophoesten en dat staat niet meer in verhouding met het minimumloon.Als blijkt dat een uitkeringsgerechtigde (in deze berekening een bijstandsmoeder met 2 kinderen) al deze toeslagen nodig heeft om de vaste lasten te betalen, dan zou 2000 euro netto ook een maatstaf moeten zijn voor wat een alleenstaande werknemer met kinderen minimaal moet verdienen om rond te komen zonder toeslagen. De bijstand is geen vetpot en is gebaseerd en strak berekend op wat nodig is om te kunnen wonen, de hoogstnoodzakelijke vaste lasten te betalen en te eten. Er blijft vrijwel niets over voor luxe of voor onvoorziene uitgaven, zoals bij ziekte het geval kan zijn. Een bijstandsmoeder die geen familie heeft die af en toe helpt zal na een aantal jaren snel in de cirkel van armoede terecht komen. 

Uit de berekening blijkt dus dat ook een alleenstaande met 2 kinderen die wel werkt eveneens minimaal 2000 euro netto nodig heeft om te kunnen overleven zonder toeslagen in een tijd waarin de vaste lasten explosief gestegen zijn.

Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met het feit dat er steeds meer extra bijdragen en zorgkosten zelf moeten worden betaald en dat de huren vaak al hoger liggen dan door 297 euro huurtoeslag kan worden gecompenseerd.

Een gezin met 2 volwassenen met maar 1 minimuminkomen heeft dan dus niet eens genoeg aan een inkomen van 2000 euro netto (minimum voor gezin met 1 volwasse). Het probleem zit dus niet in het feit dat bijstandsmoeders 2000 euro per maand "vangen", maar in het feit dat de verhouding tussen vaste lasten en loon scheef is gegroeid.

Kon voorheen een werknemer met een baan een gezin onderhouden, nu is dat vrijwel niet meer mogelijk, tenzij het om zeer goed betaalde baan gaat. Niet alleen werknemers met een minimuminkomen, maar zelfs de middenklasse kan als eenverdiener de vaste lasten en eigen bijdragen haast niet meer opbrengen en als enige werkende een gezin onderhouden. Nu hebben alleen de gezinnen met 2 werkenden die het minimum of een middeninkomen verdienen het nog redelijk goed. Zodra een baan wegvalt is het inkomen te laag en zijn toeslagen nodig. Dit is een situatie die in de VS al veel eerder is begonnen. Werknemers hebben 2 of soms 3 banen nodig om nog in staat te zijn om de vaste lasten te betalen.

Dat is wat er scheef is gegroeid, de verhouding tussen vaste lasten en inkomen. Het zou goed zijn om eens te berekenen wat werkenden met een minimuminkomen feitelijk nodig hebben om als alleenstaande of als gezin met 2 volwassenen met 1 baan rond te kunnen komen zonder toeslagen. Daar zou het loon op moeten worden afgestemd en dit loon zou ruimte moeten laten voor de extra's die men zich met een uitkering niet zou kunnen veroorloven. Wat er nu gebeurt is dat de minstbedeelden van de maatschappij onderling moeten gaan vechten om de steeds beperktere middelen, terwijl de bovenkant van de maatschappij steeds rijker wordt en de werkelijke oorzaak van de scheefgroei niet wordt aangepakt.

Rubriek: opinie