Sociale huurwoningen onbetaalbaar voor lagere inkomens

Foto: Volkskrant.nl
Sociale huurwoningen dreigen onbetaalbaar te worden voor mensen met lage inkomens of alleen AOW. Dit zal de aankomende jaren een groot probleem worden, omdat ouderen niet meer naar een verzorgingshuis kunnen. De huurwoningen waar zij langer in moeten blijven wonen of naar toe moeten verhuizen, dreigen voor hen echter onbetaalbaar te worden, omdat de huren te snel stijgen. Ook nieuwbouwwoningen in de sociale huursector hebben vaak een huurprijs die net onder de huursubsidiegrens van ongeveer 699 euro ligt. De huurtoeslag is niet meer toereikend om deze huren te kunnen betalen, omdat mensen met lage inkomens vrijwel geen huurtoeslag meer krijgen voor een huur boven de 550 euro.Sinds de woningcorporaties de verhuurdersheffing moeten betalen, lijken zij deze kosten te verhalen op de huurders. De woordvoerder van minister Blok vindt dat corporaties meer mogelijkheden hebben om de verhuurdersheffing te compenseren: “Ze kunnen meer eigen bezit verkopen.” Dat de laagste inkomens in de problemen komen, weerspreekt hij bovendien: zij worden deels gecompenseerd door de huurtoeslag. Maar de corporaties op hun beurt zeggen dat ze door bezuinigen niet aan de 1,7 miljard kunnen komen, waardoor die toch grotendeels door huurders moet worden opgebracht. Deze patstelling brengt huurders in grote problemen en in de toekomst zullen er steeds meer huisuitzettingen volgen door oplopende schulden.

De realiteit is dat de huurtoeslag niet meer toereikend is voor mensen lagere inkomens en zij niet meer kunnen verhuizen naar huren die boven de 550 euro liggen. Als er voldoende beschikbare huizen waren met een huur tot 550 euro, dan zou er geen probleem zijn. De realiteit is echter dat nieuwbouwwoningen in de sociale huursector vaak een huurprijs boven de 650 euro hebben. Ook de huur van bestaande goedkopere woningen wordt vaak direct maximaal verhoogd, zodat ook deze woningen niet meer beschikbaar zijn voor de lagere inkomens. Het gevolg is dat volgens budgetinstituut Nibud in veel steden meer dan eenderde van de nieuwe huurders meer huur betaalt dan verantwoord is. Deze huurders zijn daardoor niet meer in staat om de andere noodzakelijke kosten van levensonderhoud te betalen.

Dit zal de aankomende jaren een groot probleem gaan worden voor de minder draagkrachtige ouderen. Zij zullen niet alleen worden geconfronteerd met hoge woonlasten, maar ook met andere hoge vaste lasten en eigen bijdragen die niet meer op te brengen zijn. De groep minder draagkrachtige ouderen waren juist degenen die in een verzorgingshuis toch ook verzekerd konden zijn van een beschermde oude dag. Zij zullen straks niet eens de verwarmingskosten meer kunnen opbrengen door de hoge huren.

Rubriek: wonen