Overheid springt pas bij met zorg als familieleden, buren en vrienden niet beschikbaar zijn

Hulpbehoevende ouderen, zieken en gehandicapten moeten zelf hun zorg organiseren meldt de Volkskrant vandaag. Alleen voor de hulp die echt niet kan worden verleend door familieleden, vrienden en buren, komt de overheid nog over de brug met een budget om professionele zorg te betalen. Over deze principiële omkering van de grondbeginselen van de langdurige zorg heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de organisaties van zorgconsumenten en werkgevers.


Het plan wordt nu uitgewerkt en doorgerekend. Het moet leiden tot de jaarlijkse bezuiniging van 3 miljard euro waarover PvdA en VVD afspraken hebben gemaakt in het regeerakkoord. Het lijkt erop dat wordt aangestuurd op een nieuw motto dat moet helpen de vergrijzing van de komende decennia het hoofd te bieden: helpt elkaar.

Van Rijn heeft de opdracht gekregen de volksverzekering AWBZ voor langdurige, onverzekerbare zorg te hervormen. Dit jaar kost die 27 miljard euro, 11 miljard meer dan in 2001. Daarmee is het de snelst groeiende kostenpost in de zorg. Uit de AWBZ wordt de zorg in gehandicapteninstellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen betaald. Dat blijft zo, al wordt de drempel voor een plek in deze instellingen sterk verhoogd. Daarnaast is er de zorg buiten de instellingen, bij de mensen thuis, waarop 3 miljard moet worden bespaard. Het is de bedoeling dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Ook hier wordt de drempel voor het recht op professionele zorg verhoogd. Lees het artikel verder op Volkskrant.

Wie ooit al eens voor langere tijd mantelzorg heeft moeten verlenen beseft hoe zwaar de volgende generatie het zal gaan krijgen met hun ouders en familieleden. Mantelzorgers konden nu altijd nog rekenen op extra zorg, dagbesteding en hulp om de last te verlichten. Als het echt niet meer ging was er altijd nog de mogelijkheid tot opname in een instelling. Dat is nu voor een groot deel onmogelijk geworden, dus zal de 24-uurs zorg en begeleiding op de schouders komen van kinderen en familieleden. Vooral bij licht dementerenden zal dit een zware last zijn. Alleen zwaar demente patiënten of zwaar lichamelijke gehandicapten komen nog in aanmerking voor opname in een instelling.

Rubriek: zorg