Ouderen schenken liever dan een hogere eigen bijdrage aan AWBZ te betalen

De recente bezuinigingen op de ouderenzorg hebben als gevolg dat ouderen massaal geld gaan schenken om onder de hoge eigen bijdrage uit te komen. Dit is heel begrijpelijk, want het voelt voor ouderen die hun hele leven hebben gespaard als oneerlijk om dit spaarpotje nu uit te geven aan de zorg. De buren in het verzorgingshuis die niets hebben gespaard krijgen dezelfde zorg zonder een hoge bijdrage.

Sinds 2013 telt het vermogen mee bij het vaststellen van de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. Het heffingvrije vermogen is € 21.139 voor alleenstaanden. Per 1 januari wordt een deel van het vermogen meegeteld bij het vaststellen van de eigen bijdragen voor de AWBZ en de WMO.

Met deze verhoging krijgt u alleen te maken als u vermogen heeft in box 3 dat hoger is dan de heffingvrije voet. In 2013 is het heffingvrije vermogen € 21.139 voor alleenstaanden. Voor partners geldt het dubbele. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt onder bepaalde omstandigheden een extra heffingvrij vermogen. De eigen woning valt niet onder het vermogen uit box 3. Het gaat hierbij alleen om vermogen uit sparen en beleggen en dus niet om uw huis of auto.

Voor mensen die niet teveel boven de grens van € 21.139 zitten, is het inderdaad verstandig om te zorgen dat ze onder deze grens komen te zitten. Dat kan door schenken of zelf wat meer geld uit te geven.

Voor iedereen die veel meer vermogen heeft kleven er ook nadelen aan het wegschenken van het grootste deel van het vermogen. In deze tijden van bezuinigingen is het niet zeker hoe de zorg er in de toekomst uit zal gaan zien. Misschien zal in de toekomst extra geld ook betere zorg gaan betekenen, wanneer zorg en wonen worden gescheiden. Ouderen die dan geen vermogen meer hebben zullen dan aangewezen zijn op een soort basiszorg. Ben je zeker van de goedwilligheid van de familie aan wie je je geld hebt geschonken, dan hoef je je geen zorgen te maken. Maar het geld kan tegen die tijd ook op zijn en dan behoor je tot de arme ouderen, terwijl je je hele leven juist hebt gespaard voor je oude dag.

Rubriek: zorg