Nieuwe AOW-regel leidt tot angst bij ouderen om elkaar hulp en zorg te bieden

De nieuwe AOW-regel die ouderen verplicht om samenwonen op te geven leidt tot angst bij ouderen. Veel ouderen vinden dat de Sociale Verzekeringsbank onduidelijk is over het begrip 'samenwonen'. Dat hoeft namelijk niet per se om een liefdesrelatie of fysiek samenwonen te gaan. Intussen worden alleenstaande ouderen gewaarschuwd voor de inspectie en fikse boetes. We moeten meer voor elkaar gaan zorgen, maar mogen niet te vaak bij elkaar zijn....


Volgens de Sociale Verzekeringsbank moet je samenwonen opgeven, ook als je 'veel' en 'vaak' bij elkaar bent of bijvoorbeeld een auto deelt. In Eén Vandaag kon de Sociale Verzekeringsbank overigens geen éénduidig antwoord geven wat zij verstaan onder dat 'samenwonen'. 

Stel, u bent een fitte bejaarde en een van uw vrienden of vriendinnen van dezelfde leeftijd is er slechter aan toe. Volgens de nieuwe richtlijnen in de zorg zult u dan de mantelzorg op zich moeten nemen voor familie, vrienden en buren. Of u zorgt bijvoorbeeld veel voor uw ouder of familielid en bent daardoor vaak over de vloer of overnacht daar in  het geval van woningen in verschillende steden. Het wordt in de toekomst verplicht om voor elkaar te zorgen. Tegelijkertijd wordt er gecontroleerd of u niet te veel bij elkaar op bezoek bent, want dan wordt er gekort op de AOW-uitkering.

Kijk hiervoor naar dit artikel en video van EenVandaag. Dit is zo tegenstrijdig, want hoe kun je voor iemand zorgen als je bang moet zijn om te vaak bij iemand in huis te zijn? Snapt u het nog? 

Rubriek: zorg