Dagelijks meer wandelen en staan is beter voor de gezondheid dan korte tijd intensief sporten

Er was al eens het alles zeggende citaat van een oudere Amerikaan. Hij vertelde dat hij altijd wandelend naar de begrafenis van zijn joggende vrienden ging. Uit onderzoek van Dr. Hans Savelberg van de vakgroep bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht blijkt dit nu geen grapje. Dagelijks meer staan en bewegen, zoals bijvoorbeeld rustig wandelen of slenteren, blijkt beter voor je gezondheid dan dagelijks een uur intensief sporten.
Hij stelt dan ook dat de Nederlandse beweegnorm,  van elke dag een half uur intensief bewegen, onjuist is. Laagintensief, alledaags bewegen zoals staan, slenteren, wandelen en fietsen, heeft een veel positiever effect op risicofactoren voor suikerziekte en hart- en vaatziekten dan één uur per dag intensief sporten. Wel moet het calorieverbruik bij beide vormen ongeveer aan elkaar gelijk zijn.

Savelberg stelde in zijn onderzoek drie bewegingsregimes op en vroeg achttien gezonde studenten tussen de 19 en 24 jaar oud om de drie regimes vier dagen achtereen te volgen. 
In het eerste regime moesten de deelnemers veertien uur per dag zitten. Ze mochten de twee uur die overdag overbleven lopen. 

In het tweede regime werd één uur zittijd verruild voor intensieve beweging. 
Tijdens het derde regime werd aan de studenten gevraagd zes uur zittijd te verruilen voor vier uur lopen en twee uur staan.

De resultaten lieten, volgens de verwachting, zien dat in het eerste regime minder calorieën gedurende de dag verbruikt werden dan in de andere twee regimes, waar het calorieverbruik nagenoeg gelijk was.

Cholesterol- en lipidenwaarden in het bloed waren iets verbeterd na het tweede regime (met een uur intensief sporten) ten opzichte van het eerste regime (alleen zitten). 

Echter, verrassend genoeg trad na het 'slenterregime' een aanzienlijke verbetering op in de bloedwaarden ten opzichte van zowel het eerste als het tweede beweegregime. De onderzoeker concludeert dat wanneer het energieverbruik gelijk is, een langere duur van lage-intensiteit-beweging tot grotere gezondheidsvoordelen leidt dan kortere perioden van intense activiteit.

Volgens Savelberg zullen de onderzoeksresultaten de kijk op een gezonde leefstijl ingrijpend doen veranderen. "De zogenoemde beweegnorm, iedere dag minimaal een half uur sporten, blijkt onjuist. Niet iedereen kan of wil sporten, waardoor veel mensen het advies ook niet opvolgen. En wie dat wel doet, heeft er niet altijd baat bij, want wie dagelijks een half uur sport, houdt nog 23,5 uur over om te zitten." Het onderzoek in het Engels is hier te lezen.
Rubriek: gezondheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten