Alcohol als risicofactor voor het krijgen van kanker

Velen denken dat het drinken van alcohol geen grote risicofactor is voor het krijgen van kanker. Een nieuw rapport stelt vast dat alcohol de schuld is van 1 op de 30 sterfgevallen door kanker per jaar in de Verenigde Staten. Dit verband geldt nog meer voor borstkanker, waarvan 15 % is gerelateerd aan alcoholgebruik.
Drinken met mate is geen manier om dit risico te verminderen, want 30 procent van alle alcoholgerelateerde sterfgevallen door kanker zijn gekoppeld aan 1,5 drankje of minder per dag.

"Alcohol is een kankerverwekkende stof, maar de meeste mensen beseffen dat niet" zegt  dr. David Nelson, directeur van het Cancer Prevention Fellowship Program van het Amerikaanse National Cancer Institute. "Zoals verwacht, lopen mensen die meer alcohol gebruiken een hoger risico, maar er was echt geen veilig niveau van alcoholgebruik," benadrukte hij.

Matig drinken is in verband gebracht met een positieve werking op hart en bloedvaten, maar volgens Nelson weegt dit niet op tegen de nadelen van alcohol. Vooral mensen die een verhoogd risico op kanker hebben moeten hun alcoholgebruik beperken of stoppen met alcohol. Het rapport is online gepubliceerd op 14 februari in het American Journal of Public Health.

Volgens de American Cancer Society is het niet helemaal duidelijk hoe alcohol het risico op kanker verhoogt. Het kan zijn dat alcohol als chemische stof  irriterend werkt voor gevoelige cellen en hun vermogen op DNA reparatie afremt, of dat alcohol op andere manieren schade aanbrengt in cellen. Het kan ook zijn dat het als een soort "oplosmiddel" werkt van andere kankerverwekkende stoffen, zoals die in tabaksrook, waardoor deze stoffen cellen gemakkelijker kunnen binnendringen. Daarnaast wordt ook vermoed dat alcohol van invloed kan zijn op de niveaus van belangrijke hormonen, zoals oestrogeen, waardoor de kans op borstkanker toeneemt.

Een deskundige zegt dat de bevindingen in deze studie overeen komen met wat al eerder is getoond.
"Niemand wordt aangeraden om alcohol te gaan drinken als je dit nog niet hebt gedaan", zegt Susan Gapstur, vice-president van de vakgroep epidemiologie van de American Cancer Society. "Als je al wel drinkt, beperk dan uw consumptie."

Gapstur wijst er verder met klem op dat roken een nog veel grotere risicofactor is voor het ontwikkelen van kanker dan alcohol. Hoewel er in de VS ongeveer 20.000 sterfgevallen per jaar door kanker kunnen worden toegeschreven aan alcohol, worden meer dan 100.000 sterfgevallen per jaar door kanker veroorzaakt door roken.

Om een evenwicht te vinden tussen de voordelen van het matig drinken van alcohol vanwege hart- en vaatziekten en de risico's op het ontwikkelen van kanker door alcohol is het verstandig om met uw arts te overleggen. Het is afhankelijk van uw aanleg voor het krijgen van kanker of uw aanleg om hart-en vaatziekten te ontwikkelen of alcohol moet worden vermeden of dat een glaasje per dag juist goed voor u is.

Rubriek: alcohol

-->

Geen opmerkingen:

Een reactie posten