6 mythes over kanker: wat is waar en wat is niet waar?

We krijgen tegenwoordig vaak tegenstrijdige berichten over wat kanker kan veroorzaken. Wat is daar nu eigenlijk écht van waar? De meest voorkomende claims werden onder de loep gelegd door deskundigen om te ontrafelen wat op dit moment de stand van zaken is over de kennis van een aantal veel voorkomende mythes.

1. Tabak
Volgens de Amerikaanse Kankervereniging veroorzaakt tabak minstens 30% van alle sterfgevallen door kanker en 87% van alle longkankerslachtoffers. “We hebben hiervoor sluitende bewijzen,” zegt Sara Hiom, directrice van Cancer Research UK.Ook al steken de meeste rokers hun kop in het zand, toch is nog altijd de enige remedie om definitief te stoppen met roken.

2. Alcohol
Wetenschappers van het Duitse Instituut voor Voedselonderzoek in Potsdam-Rehbrücke onderzochten bij 35 000 mensen uit heel Europea hoe alcoholconsumptie gelinkt kan worden aan kankervorming. De resultaten toonden aan dat 10% van alle kankers bij Europese mannen en 3% bij Europese vrouwen te wijten waren aan alcoholgebruik. “Er is bewijs dat alle types van alcoholische dranken de kans op bepaalde kankers verhogen,” zegt Kate Mendoza van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Toch hoef je niet meteen geheelonthouder te worden – gewoon wat minder drinken helpt ook al veel. “We raden aan om het drankgebruik te beperken tot 2 glaasjes per dag voor mannen en 1 glaasje voor vrouwen,” aldus Mendoza. 

3. Rood vlees
Rood vlees kan bijdragen tot kankervorming – vooral darmkanker. “Er is bewijs dat er mogelijk een link bestaat tussen de twee,” zegt Sara Hiom. Een reden hiervoor kan zijn dat de heemverbinding die het vlees zijn rode kleur bezorgt, de binnenkant van de darm kan beschadigen. Mensen die zo’n 160 gram vlees per dag eten, verhogen hun kansen om darmkanker te krijgen met 33% tegenover hen die slechts 20 gram per vlees eten. Zie dit zeker niet als een reden om te stoppen met het eten van vlees, het is namelijk een goede voedingsbron van proteïnes, ijzer en zink. Toch is het goed om rood vlees niet te vaak te eten, maar af te wisselen met kip of vis.

4. Straling mobiele telefoons
In 2011 verklaarde het IARC (International Agency on Research on Cancer) dat gsm’s wel eens kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Er is inderdaad een toename van hersentumoren geconstateerd na de introductie van de gsm. Niet lang daarna beweerde het Institute of Cancer Research dat zij sluitend bewijs hadden dat er helemaal geen link was. “De onderzoeken over dit onderwerp zijn nog gaande,” zegt Dr Len Lichtenfeld, die medische voorzitter van het American Cancer Society is. Er is dus nog geen reden om je mobiele telefoon weg te gooien volgens hem. Toch zijn er zoveel tegenstrijdige uitkomsten van onderzoeken, dat het verstandig is om voorzichtig te zijn met mobiele telefoons. Tegenwoordig blijkt steeds vaker dat onderzoeken worden beïnvloed door sponsoring van de betreffende bedrijven, dus niet altijd objectief!

Een paar kleine veranderingen kunnen al helpen om de straling te verminderen. 
- Hou de telefoon zo ver mogelijk weg van je oor tot je verbinding hebt. De straling is namelijk het hoogst op het moment dat verbinding wordt gezocht.
- Probeer niet in de auto te bellen en zeker niet als er kinderen in de auto zitten. Juist omdat de auto is afgesloten, worden kinderen blootgesteld aan grote hoeveelheden straling als er gebeld wordt.

Het is de moeite waard om de uitzending te bekijken die Canvas heeft uitgezonden. Op Youtube staat de uitzending verdeeld in een aantal videos geplaatst. Zeer aan te raden om te bekijken als u twijfels heeft over de gevaren van straling en wat u kunt doen om de gevaren te beperken! Hieronder het eerste deel van de uitzending.


5. 

Magnetron
Tegenwoordig is er geen enkel onderzoek dat een link tussen microgolfovens en kankervorming bevestigt. “Zelfs als de radiogolven die het toestel voorbrengt kanker zouden veroorzaken, brengen de mensen nooit genoeg tijd door in de nabijheid van een magnetron om gevaar te lopen,” aldus Dr Len Lichtenfeld.

6. Koffie
“Op dit moment zijn we er relatief zeker van dat koffie geen kanker veroorzaakt. Maar het IARC blijft het wel nog onderzoeken,” zegt Lichtenfeld. Het is zelfs zo dat de onderzoekers van het Amerikaanse Nationale Kankerinstituut en van het Imperial College in Londen ontdekten dat mensen die vier of vijf kopjes koffie dronken (zowel met als zonder cafeïne) hun kans op darmkanker met 15% zouden verlagen! Maar juich niet te vroeg, want wetenschappers zijn nog steeds bezig met de kwestie grondig te onderzoeken.

Rubriek: gezondheid