Veranderingen in de AWBZ: bejaardentehuizen verdwijnen

De meeste 50-plussers hebben te maken met de zorg voor ouders. Tot nu toe was er altijd het verzorgingshuis of verpleeghuis voor ouders die veel zorg nodig hadden of licht dementerend waren. Zeker voor kinderen die niet in dezelfde stad wonen als hun ouders of een fulltime baan hebben is dat een noodzaak. De hele AWBZ gaat echter al dit jaar op de schop. Wat gaat dit betekenen voor de ouders die nu nog thuis wonen en voor de 50-plussers die zelf nodig zullen hebben in de toekomst?

Het kabinet wil meer dan drie miljard bezuinigen op de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Het is een van de grootste ingrepen in het regeerakkoord en een keiharde breuk met een periode van veertig jaar verzorgingsstaat. De meesten van ons zijn in deze verzorgingsstaat opgegroeid en dachten dat dit altijd zo zou blijven. Samen met Zweden geven we wereldwijd het meeste uit aan langdurige zorg, per inwoner drie keer zoveel als Duitsland. Maar nu de vergrijzing doorzet, is het stelsel onhoudbaar geworden.

Tot nu toe werd de huisvesting van ouderen in verzorgingstehuizen en verstandelijk gehandicapten betaald door de staat. Straks geldt dat alleen nog voor de zeer ernstige gevallen. Anderen moeten langer zelfstandig blijven wonen, of zelf een appartement in een zorgcomplex huren met alle servicekosten die daarbij horen. Tegelijkertijd wordt er 75% (!!) bezuinigd op het budget voor huishoudelijke hulp en dagbesteding. Niet iedereen komt daar meer automatisch voor in aanmerking, het is de gemeente die gaat bepalen of iemand in aanmerking komt voor betaalde huishoudelijke hulp en dagbesteding.

Deze enorme bezuinigingen gaan grote gevolgen hebben. De bejaardentehuizen zoals we die nu kennen, zullen verdwijnen. De zorgbehoevende mensen die daar nu nog wonen met zorgindicaties tot zzp5, zullen in de toekomst niet meer in aanmerking komen voor opname in een verzorgingshuis (de mensen met zzp1t/m 4 die nu al in een verzorgingshuis wonen, mogen daar wel blijven). Alleen zwaar gehandicapten en zwaar dementen vanaf zorgzwaartepakket 5 komen in de toekomst nog in aanmerking, maar die patiënten zijn er zo slecht aan toe dat dit alleen nog maar om opnames in verpleeghuizen zal gaan.

De realiteit zal zijn dat de zorg voor ouderen grotendeels op de schouders van familie en mantelzorgers terecht zal komen. Het veilige gevoel dat je licht-dementerende ouder altijd toezicht heeft en verzorgd wordt, zal tot het verleden behoren. Kinderen zullen zelf dit toezicht en de zorg op zich moeten nemen, met thuiszorg als aanvulling. Ouderen zonder kinderen of zonder een directe omgeving die mantelzorg kan bieden zullen tussen de wal en het schip vallen, tenzij zij zo rijk zijn dat ze de passende zorg zelf kunnen kopen. 

Tegelijkertijd zullen jongeren in de toekomst harder en langer moeten doorwerken. Mantelzorgers zijn nu al overbelast, dus de volgende generatie zal het zwaar vallen om ook nog de zorg voor hulpbehoevende ouders op zich te nemen. Kijk voor de veranderingen op Veranderingen in de AWBZ van de Rijksoverheid.

Voor een goed geheugen