Ouderen raken hun spaarpot kwijt door bezuinigingen en eigen bijdrage zorg

Trouw meldt dat 65-plussers hun spaargeld zullen kwijtraken door alle maatregelen en bezuinigingen die er aan zitten te komen. Vooral de kosten die ouderen met spaargeld zullen moeten gaan maken om zelf een groot deel van de zorgkosten te moeten gaan bekostigen zullen flinke happen uit het appeltje voor de dorst gaan nemen.
Trouw.nl: "Een appeltje voor de dorst is een Hollands gezegde dat getuigt van spaarzin, soberheid en een vooruitziende blik op slechtere tijden.
Die magere jaren lijken aan te breken voor de mensen die hun appeltje reeds opzij gelegd hebben, de ouderen. Ruim twee miljoen gepensioneerden worden voortaan gemiddeld 1,9 procent op hun pensioen gekort. De belasting neemt hen vanaf januari ook nog eens zo'n 5 procent extra af. En dan stijgen de zorgkosten nu bovendien hard voor mensen met eigen vermogen. Aan alle kanten verdwijnen happen uit de appel. Worden ouderen door dit kabinet niet onevenredig hard geraakt?

'Iedereen levert in', was de boodschap van het kabinet. Ouderen niet meer dan jongeren. Ook het Centraal Planbureau is daar nog steeds van overtuigd, zegt onderzoeker Daniël van Vuuren. Er is wel een aantal redenen waarom inkomensachteruitgang voor ouderen schrijnender is dan voor jongeren. Gepensioneerden hebben nauwelijks perspectief op verbetering van hun situatie, zij kunnen immers moeilijker geld bijverdienen.

Een ander verschil is dat ouderen meer kans lopen kosten te moeten maken voor zorg en hulp. Allemaal individuele situaties die niet meegenomen worden in de koopkrachtplaatjes. Voor het CPB is dat geen reden de ouderen als grote verliezers aan te duiden van de kabinetshervormingen. "Evengoed worden ook werkloosheid of plotselinge arbeidsongeschiktheid bij jongeren niet in onze standaardmodellen meegenomen", zegt Van Vuuren. "Ook die gevallen kunnen schrijnend zijn."

Critici kunnen zich afvragen of koopkrachtplaatjes van het CPB en het Nibud, die zo belangrijk zijn voor het politieke beleid, zonder zorgkosten reëel zijn. Immers, zorg is voor veel ouderen niet uit het huishoudboekje weg te denken. Het gaat om tienduizenden mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen. Maar moet je dan ook de armoede van een laagopgeleide 55-jarige werkloze, zonder kansen op een nieuwe baan, niet meenemen in de berekening? Ook in hun geval gaat het om tienduizenden." Lees het artikel verder op Trouw.


Note: De overheid beseft natuurlijk ook dat ouderen gaan calculeren. Waarom geld sparen als je het toch moet gaan gebruiken voor eigen bijdragen? Dan liever omzetten in natura of aan de familie geven. Misschien is dit een verkapte manier van de overheid om de economie weer op gang te krijgen? Nederland heeft onvoorstelbaar hoge spaartegoeden, waarbij vooral ouderen de grootste spaarpotten hebben. Dit staat allemaal muurvast weggezet en door de crisis worden ouderen nog zuiniger en voorzichtiger met uitgeven. Nu ouderen weten dat ze dit spaartegoed zullen moeten gaan opeten, zal men makkelijker geld uit gaan geven, wat natuurlijk ten goede zal komen aan de economie.

Rubriek: zorg